MENU

Časté otázky

Všeobecné otázky

Čo je služba operatívny leasing

Služba operatívny leasing pre súkromné osoby pokrýva financovanie vozidla, registráciu vozidla, náklady na údržbu, opravy a pneumatiky, poistenie vozidla, poradenstvo, cestnú asistenciu, dialničnú známku a služby náhradnej mobility v prípade náhlej nepojazdnosti a pri trvaní opravy nad 24h.

Ide o služby na konkrétnu dobu nájmu, po uplynutí ktorej vrátite vozidlo leasingovej spoločnosti a môžete uzavrieť novú nájomnú zmluvu na nové vozidlo.

Kto sa môže zaujímať o služby cez osobnyleasing.sk

Služby ponúkané cez osobnyleasing.sk sú otvorené pre všetkých záujemcov, ktorí chcú vyriešiť svoju mobilitu pohodlne prostredníctvom full-service operatívneho lízingu.

Ako funguje operatívny leasing pre súkromné osoby

Jazdite s novým autom za fixné mesačné platby, ktoré sú stanovené na základe predpokladaného počtu najazdených km a dĺžky zmluvy. Máte prehľad o svojich mesačných nákladoch, takže viete svoje financie efektívne riadiť. Staráte sa už len o tankovanie paliva.

Pohodlné jazdenie v dobre vybavených vozidách!

 1. vyberte si svoje nové auto
 2. podpíšeme spolu zmluvu
 3. užívate si svoju jazdu
Aké sú podmienky získania operatívneho leasingu?

FYZICKÉ OSOBY

SZČO / ŽIVNOSTNÍK

 • výkaz o príjmoch a výdavkoch za predchádzajúci kalendárny rok
 • výkaz o majetku a záväzkoch za predchádzajúci kalendárny rok
Ako môžem zadať požiadavku o služby operatívneho leasingu?

Vyberte si vozidlo, ktoré sa Vám páči a vyhovuje Vašim potrebám z našej ponuky. Cez kontaktný formulár nám jednoducho pošlite svoju požiadavku. V ďalších krokoch Vás bude sprevádzať náš obchodník.

Ako je možné, že autá v ponuke osobnyleasing.sk sú tak cenovo atraktívne

Sme súčasťou medzinárodnej skupiny Business Lease. Spoločne máme flotilu približne 40 000 vozidiel. To nám umožňuje vytvárať silné zázemie a dosiahnuť výhodné cenové podmienky aj pre Vás. Takisto zabezpečujeme napríklad aj poistenie a údržbu vozidla.

Aké sú podmienky spolupráce a čo je zahrnuté v cenovej ponuke

Cenovú ponuku si môžete pozrieť priamo na tejto stránke v časti Ponuka, prípadne vybrať vozidlo podľa Vašich predstáv a vyžiadať od nás. Podrobnejšie informácie získate na podstránke Osobný leasing.

Keď sa nám ozvete cez kontaktný formulár, odošleme Vám vzorovú dokumentáciu.

Uchádzač o služby operatívneho leasingu by mal mať vek nad 18 rokov, trvalé zamestnanie a splniť podmienky schválenia.

Ako si môžem objednať auto cez portál osobnyleasing.sk

Krok 1: Vyberte si svoje nové vozidlo z akčnej ponuky alebo nám pošlite konfiguráciu podľa svojho výberu.
My sa postaráme o vaše poistenie, diaľničnú známku, údržbu a opravy a poskytujeme Vám mobilitu.

Krok 2: Povedzte nám, čo ste si vybrali
V kontaktnom formulári vyplňte svoje údaje a pošlite nám svoju požiadavku.

Krok 3: Kontaktujeme Vás!
Na základe požiadavky Vás budeme spätne kontaktovať. Pošleme Vám návrh zmluvy s doplňujúcimi formulármi s požiadavkou na doplnenie. Následne nám zašlete potvrdenie o príjme a kópiu občianskeho preukazu za účelom schvaľovacieho procesu.

Krok 4: Podpis zmluvy
Po schválení a finalizácii všetkých dokumentov sa dohodneme na termíne podpisu zmluvy.

Krok 5: Prevzatie vozidla
Keď je zmluva podpísaná, dohodneme sa na termíne prevzatia vozidla. Potom si užívate svoju mobilitu a starostlivosť Business Lease.

Aký je proces schvaľovania a prečo je nevyhnutný

V procese schvaľovania Business Lease hodnotí bonitu klienta a jeho schopnosť zvládať ďalšie finančné záväzky.

Krok 1: Odošlete nám vyplnený formulár: Potvrdenie o príjme; a kópiu občianskeho preukazu

Krok 2: Business Lease zhodnotí vaše aktuálne záväzky voči Vášmu príjmu a oznámi výsledok schválenia.

V prípade pozitívneho stavu môžeme ihneď pristúpiť k podpisu zmluvy. V opačnom prípade hľadáme riešenie prostredníctvom depozitu alebo vhodného ručiteľa.

Takto chránime obe strany pred zbytočnými rizikami.

Kedy je zmluva definitívne uzavretá

Zmluva sa stáva platnou v momente podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Mám čas na premýšľanie o uzavretí nájomnej zmluvy

Na preštudovanie zmluvných podmienok Vám bude poskytnutý dostatok času ešte pred uzavretím zmluvy. Zašleme Vám ich v prvom kroku našej komunikácie.

Po podpise zmluvy máte zákonné právo od zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní.

V záujme urýchlenia procesu odovzdania vozidla Vám umožňujeme podpísať žiadosť o poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, ktoré zabezpečí odovzdanie resp. objednanie vozidla bez zbytočného čakania.

Je potrebné platiť vopred depozit

Je možné, že v určitých prípadoch budeme požadovať zaplatenie depozitu. V takom prípade Vás budeme o tom informovať a podmienky depozitu budú uvedené v nájomnej zmluve spolu s jeho výškou.

Depozit je potrebné zložiť na účet Business Lease do 14 dní od podpisu nájomnej zmluvy a pred prevzatím resp. objednaním vozidla.

Depozit Vám bude vrátený do 65 dní od skončenia nájomnej zmluvy, s výhradou, že ste splnili všetky svoje záväzky voči lízingovej spoločnosti. Ak tomu tak nie je, leasingová spoločnosť môže započítať depozit s neuhradenými záväzkami.

Aký je postup v prípade ručiteľa

V prípade schválenia s podmienkou zabezpečenia - ručenie, musí Business Lease prehodnotiť taktiež bonitu ručiteľa, ktorého si klient zvolil. Ak ručiteľ splní podmienky schválenia, bude následne podpísané samostatné ručiteľské vyhlásenie.

Čo je zahrnuté v zmluve

V zmluve sú zahrnuté tieto položky:

 • náklady na opravy, pravidelnú údržbu vozidla a pneumatiky;
 • povinné zmluvné poistenie
 • havarijné poistenie
 • asistenčné služby Business Lease;
 • daň z motorových vozidiel
 • registračné náklady na prvú registráciu vozidla na území Slovenska
 • diaľničná známka
 • balík pre náhradnú mobilitu - v prípade náhlej nepojazdnosti vozidla, ktoré je predmetom nájmu z dôvodu poruchy alebo nehody, ako aj počas plánovaných servisných zásahov s trvaním viac ako 24 hod; poskytnutie náhradného vozidla dostupnej triedy, podľa aktuálnych možností zmluvného partnera zabezpečujúceho službu náhradnej mobility;
Čo sa stane, keď sa rozhodnem mať na vozidle reklamné polepy Business

V prípade, že sa rozhodnete pre reklamné polepy Business Lease, mesačná platba operatívneho leasingu sa v tom momente pre Vás stáva ešte výhodnejšou!

Prevzatie vozidla

Kedy mi bude doručené vozidlo

Termín prevzatia vozidla si dohodneme flexibilne po podpise zmluvy. Vozidlá, ktoré sú na sklade—o čom Vás vieme informovať vopred—sú k dispozícii takmer okamžite, zvyčajne celý proces prebehne za jeden týždeň od podpisu zmluvy. V prípade, že si vyberiete vozidlo, ktoré treba zadať do výroby, dodací termín závisí od výrobcu vozidla.

Kde si môžem vyzdvihnúť svoje auto

Vozidlo vám bude odovzdané u autorizovaného predajcu danej značky alebo v našom Centre odpredaja vozidiel. Vozidlá, ktoré máme skladom, sú odovzdávané v Bratislave.

Čo potrebujem k prevzatiu vozidla

Popis prevzatia vozidla nájdete v tomto manuáli

Ako prebieha prevzatie vozidla

Pri prevzatí vozidla Vám odovzdávajúci vysvetlí ovládanie a používanie vozidla, odovzdá Vám Vaše vozidlo a zodpovie všetky Vaše otázky.

Revízia zmluvy

Moje vozidlo má najazdené viac kilometrov ako je dohodnuté v zmluve. Ako sa vysporiadávajú nadlimitné kilometre?

V prípade nadlimitných kilometrov Vám bude vyčíslená nová mesačná platba podľa matice, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy. Okrem novej mesačnej platby bude vyúčtovaný aj rozdiel medzi novou a pôvodnou mesačnou platbou za už uplynulé obdobie nájmu. O novej mesačnej platbe Vás bude Business Lease informovať.

Je možné, aby sa počas doby trvania zmluvy menila výška mesačnej platby

Áno, v prípade vyššieho alebo nižšieho nájazdu, než bolo v zmluve dohodnuté, bude raz ročne mesačná platba prehodnotená a upravená adekvátne podľa presnej matice, ktorá je súčasťou leasingovej zmluvy.

Čo v prípade, že chcem zmeniť dĺžku trvania zmluvy

V takom prípade sa budeme riadiť maticou a upravíme výšku mesačnej platby podľa presnej matice, ktorá je súčasťou leasingovej zmluvy.

Rôzne otázky

Kedy sa končí leasingová zmluva

Doba nájmu štandardne končí odovzdaním vozidla, nie však skôr, než uplynie doba nájmu. Doba nájmu je uvedená v nájomnej zmluve.

Môžem vozidlo vrátiť pred uplynutím doby nájmu

Vozidlo je možné vrátiť pred uplynutím doby nájmu v súlade s podmienkami nájomnej zmluvy. Vyúčtovanie pri ukončení zmluvy sa bude riadiť maticou, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy.

Minimálny počet mesačných platieb, ktoré nájomca musí pri ukončení zmluvy zaplatiť, je 12.

Aký je postup, keď moja zmluva končí

Pred odovzdaním vozidla je potrebné dohodnúť si s Business Lease termín vrátenia vozidla min. 48 hod. vopred. Pri odovzdaní bude vozidlo obhliadnuté a bude zhodnotený stav poškodení. Čo je potrebné urobiť pred vrátením vozidla a aké doklady a príslušenstvo treba k odovzdaniu priniesť, sa dozviete v manuáli

Fakturácia

Ako je to s faktúrou

Faktúra za nájom Vám bude doručená vždy začiatkom mesiaca priamo na Váš e-mail. Faktúra Vám bude doručená vždy za mesiac dopredu.

Prvá faktúra bude obsahovať aj alikvótnu časť nájmu uplynulého mesiaca, v ktorom ste vozidlo prevzali.

V prípade, že vzniknú iné náklady v zmysle zmluvy, tieto náklady budú fakturované koncom mesiaca v konsolidovanej faktúre - napríklad: spoluúčasť pri poistnej udalosti.

Kedy sa začína nájom

Nájom sa začína dňom prevzatia vozidla. V prípade, že si nevyzdvihnete vozidlo do 5 dní od dohodnutého termínu, začína doba nájmu plynúť automaticky odo dňa uplynutia 5-dňovej lehoty.

Aké náklady za vozidlo nie sú súčasťou mesačnej platby

Všetky náklady, ktoré nie sú priamo uvedené v zmluve. Napríklad: náklady na palivo, náklady na umývanie vozidla, aktualizácie navigačného systému (ak je v aute dostupný), pokuty alebo diaľničné poplatky mimo Slovenskej repuliky a podobne.

Kedy začínam platiť mesačné platby

Platiť začínate s prvou faktúrou, ktorú dostanete v mesiaci nasledujúcom po prevzatí vozidla. Pokiaľ ste si nevyzdvihli vozidlo v lehote 5 dní od možného termínu prevzatia, platiť začínate odo dňa uplynutia tejto lehoty. Splatnosť faktúr je 14 dní od vystavenia.

Prvá faktúra po prevzatí vozidla bude obsahovať aj alikvótnu časť nájmu uplynulého mesiaca, v ktorom ste vozidlo prevzali.

Dokedy budem platiť mesačné platby

Mesačné platby budete platiť až do ukončenia doby nájmu a vrátenia vozidla lízingovej spoločnosti Business Lease. Pokiaľ bola lízingová zmluva ukončená kvôli krádeži alebo totálnej škode na vozidle, požiadavka na vrátenie vozidla sa, samozrejme, neuplatňuje.

Ako sa počíta mesačná platba, za časť prvého alebo posledného mesiaca nájmu

Mesačná platba sa vzťahuje na kalendárny mesiac.

Prvá faktúra bude obsahovať aj alikvótnu časť nájmu uplynulého mesiaca, v ktorom ste vozidlo prevzali. Preto prvá faktúra môže byť vystavená na vyššiu sumu, než je jedna mesačná platba uvedená v zmluve.

Posledná faktúra v rámci doby nájmu je vystavená tiež na dobu kalendárneho mesiaca. Po uplynutí mesiaca, v ktorom ste auto odovzdali, Vám v nasledujúcom mesiaci Business Lease vystaví dobropis na alikvótnu časť nájmu odo dňa odovzdania vozidla.

Aká je splatnosť faktúr

Splatnosť faktúr je 14 dní od vystavenia.

Servis a údržba

Ako je to s údržbou a servisom vozidla

Zodpovedáte za udržiavanie tlaku v pneumatikách a hladiny motorového oleja a iných kvapalín na predpísanej úrovni v súlade s pokynmi uvedenými v príručke dodávanej s vozidlom. Náklady na to znášate vy. Pri dopĺňaní oleja a chladiacej kvapaliny sa musí použiť olej alebo chladivo s kvalitou predpísanou v návode.

Kto monitoruje, kedy moje auto potrebuje servis a údržbu

Servisné termíny si monitorujete sami. Keď si vozidlo podľa pokynov výrobcu vyžaduje servis, objednáte sa na servisnú prehliadku u servisného partnera Business Lease. Zoznam servisných partnerov nájdete cez Vyhľadávač servisov.
V prípade plánovanej opravy s trvaním viac ako 24 hod, Vám Business Lease na požiadanie zabezpečí bezplatne náhradné vozidlo. Stačí, keď Business Lease budete kontaktovať s touto požiadavkou aspoň 48 hod. vopred.

Čo musím spraviť, keď auto potrebuje servisnú prehliadku alebo údržbu

Keď si vozidlo podľa pokynov výrobcu vyžaduje servis, objednáte sa na servisnú prehliadku u servisného partnera Business Lease. Zoznam servisných partnerov nájdete cez Vyhľadávač servisov.

Aby ste predišli nedorozumeniam, musíte informovať servisného partnera, že vozidlo je majetkom Business Lease. Servis bude vopred žiadať leasingovú spoločnosť o schválenie opravy alebo údržby.

Čo v prípade, že je vozidlo v zahraničí v čase povinnej plánovanej servisnej prehliadky

Ak je vozidlo v zahraničí v čase, keď si vyžaduje prehliadku podľa harmonogramu údržby, služba môže byť odložená, až kým sa vozidlo nevráti späť na Slovensko, za predpokladu, že vozidlo nebude jazdiť viac ako 1000 kilometrov v zahraničí po čase plánovanej údržby. Inak musíte kontaktovať leasingovú spoločnosť Business Lease, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe.

Kto zaplatí náklady na opravu a servis

Náklady na opravu alebo servis auta platí servisnému partnerovi priamo Business Lease. Podmienkou je, že vopred servisu nahlásite Business Lease ako majiteľa, na základe čoho udeľujeme servisu schválenie požadovaného úkonu.

Môžem do auta inštalovať doplnky alebo robiť na aute nejaké zmeny

Máte právo tak urobiť, ak Vám na to dal Business Lease písomný súhlas. Musí byť však možné nainštalovať, alebo odobrať doplnky (ako napr. ťažné zariadenie) bez poškodenia vozidla.

Náklady na poistenie, údržbu, opravu a výmenu Vami nainštalovaných doplnkov znášate Vy.

Nemáte nárok na náhradu, ak neodstránite príslušenstvo, ktoré ste nainštalovali sami.

Môžem s autom od Business Lease cestovať do zahraničia

Áno, s vozidlom môžete cestovať do všetkých krajín uvedených na Zelenej karte. V niektorých krajinách je možné cestovať len s písomným splnomocnením - napríklad: Ukrajina.

Ako je to so servisom v zahraničí

Každý servisný zásah v zahraničí nahláste vopred priamo spoločnosti Business Lease. Môžete uhradiť náklady na opravy a údržbu v zahraničí, na ktoré leasingová spoločnosť vydala povolenie. V takomto prípade musíte požiadať o faktúru vystavenú na meno leasingovej spoločnosti. Ak pošlete túto (pôvodnú) faktúru leasingovej spoločnosti spolu s dokladom o zaplatení, leasingová spoločnosť vám uhradí náklady až do sumy, na ktorú bolo udelené schválenie.

Poistenie

Ako je to s poistením

Poistenie je súčasťou služieb operatívneho leasingu.
Vozidlo je poistené proti riziku vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú treťou stranou (Povinné zmluvné poistenie - PZP).
Škoda, ktorú zaviníte vy, je krytá Havarijným poistením, pričom výška spoluúčasti je uvedená v nájomnej zmluve.

Musím platiť spoluúčasť v prípade škody spôsobenej treťou osobou alebo havárie

V prípade poškodení krytých PZP spoluúčasť neplatíte. Spoluúčasť sa uplatňuje v prípade Havarijného poistenia a jej výška je stanovená v nájomnej zmluve.

Čo mám robiť, keď mám na aute totálnu škodu

Každú nehodu treba nahlasovať ako poistnú udalosť prostredníctvom webového formulára Business Lease

Kedy mám nárok na náhradné vozidlo

Na požiadanie Vám môže Business Lease poskytnúť náhradné vozidlo.

V prípade náhlej nepojazdnosti kontaktuje Cestnú asistenciu Business Lease.

V prípade plánovaných opráv/údržby s trvaním nad 24 hod, Vám zabezpečíme náhradné vozidlo bez garancie triedy na dobu trvania plánovaných servisných úkonov. Z dôvodu zabezpečenia adekvátneho náhradného vozidla, má vodič povinnosť kontaktovať Business Lease aspoň 48 hod pred plánovaným úkonom.

Čo mám robiť, keď je moje auto nepojazdné

V prípade náhlej nepojazdnosti vozidla kontaktujte asistenčnú službu Business Lease. Ak nie je možné závadu odstrániť na mieste, zabezpečíme pre Vás náhradnú mobilitu (náhradné vozidlo bez garancie triedy) alebo alternatívne riešenie.

Čo mám robiť v prípade nehody

V prvm rade sa uistite, že všetci účastníci nehody sú v poriadku. Ak je to potrebné, zabezpečte im potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Business Lease odporúča privolať políciu ku každej nehode. Povinnosť privolať políciu vzniká, ak škoda presiahne hodnotu 4000 Eur, nie je možné dosiahnuť dohodu o vinníkovi nehody, prípadne ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb či k poškodeniu majetku tretích strán (nie účastníkov nehody).

V prípade nehody alebo náhlej nepojazdnosti vozidla môžete kontaktovať cestnú asistenciu Business Lease.

V prípade poistnej udalosti ju nahláste do Business Lease. Každú poistnú udalosť je potrebné nahlásiť do 24hod cez aplikáciu na našej webovej stránke bl-poistenie.sk.

Čo mám robiť, keď moje auto ukradnú

V prvom rade je potrebné privolať políciu a nahlásiť krádež spoločnosti Business Lease cez web stránku bl-poistenie.sk.

V prípade krádeže vozidla ste povinný platiť mesačné platby do dňa, kedy Business Lease obdrží rozhodnutie vydané políciou. Prenajímateľ Vám následne vráti už zaplatené mesačné platby za obdobie odo dňa hlásenia odcudzenia vozidla.

Ako funguje Business Lease cestná asistencia

Business Lease cestná asistencia je non-stop služba, ktorá zabezpečí užívateľom pomoc pri náhlej nepojazdnosti vozidla spôsobenej technickou poruchou, nehodou, zamknutia kľúčov vo vozidle, defektom kolesa, zámenou paliva alebo krádežou v rámci Slovenska aj celej Európy.

Naša cestná asistencia pokrýva aj prípady vandalizmu za podmienky, že poškodenie nedovoľuje pokračovanie v jazde bežným a bezpečným spôsobom (napr. poškodenie svetlometov, bočných zrkadiel a pod.).

5 istôt s operatívnym leasingom pre súkromné osoby od Business Lease

Férové podmienky

Komplexná starostlivosť

Žiadna vstupná investícia

Jazdenie bez starostí

Dostupná cena

Martina Drobná

Foto: Martina Drobná

Copyright 2020 © Business Lease, s.r.o. All rights reserved.

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov